Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2017

micomomicuando
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viala-lu la-lu
micomomicuando
7349 5bef
Reposted fromcalifornia-love california-love viala-lu la-lu
0681 c533
Reposted fromdivi divi viatobecontinued tobecontinued

September 18 2017

9667 cd84 500
Reposted frombrumous brumous viascorpix scorpix
0457 1db4
Reposted frombrumous brumous viamrrru mrrru
micomomicuando

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viabadblood badblood
micomomicuando
1990 4ae3 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabadblood badblood
micomomicuando
6479 012d 500
Reposted frombrumous brumous viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
micomomicuando

August 22 2017

micomomicuando
Zdradzają ludzie słabi, niedojrzali emocjonalnie, o niskim poczuciu własnej wartości, tchórze, a wreszcie gówniarze, których jedyną odpowiedzialnością w życiu jest wytarcie tyłka papierem toaletowym. Facet, który nie potrafi skupić się na jednej kobiecie nie jest wart żadnej. To samo tyczy się kobiet, które nie potrafią uszanować samych siebie. Kurewstwo to kurewstwo i nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Pamiętacie jak kiedyś pisałem wam, że jestem pewnie staroświecki, że chciałbym wziąć ślub tylko raz? Żadnych zdrad, żadnych rozwodów, po prostu ja i Marta, aż do końca po sam grób. W tych dziwnych czasach niesamowicie szanuje ludzi, którzy myślą podobnie. Mężczyzn i kobiety z klasą, ludzi z zasadami, wrażliwością, tych którzy szanują siebie i innych. Przykre jest w tym wszystkim to, że jest nas coraz mniej…
— Oczami mężczyzny
micomomicuando
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
micomomicuando
micomomicuando
0287 bc3b
micomomicuando
0807 c054
Reposted fromzorza zorza viajointskurwysyn jointskurwysyn
micomomicuando
6565 d48c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
micomomicuando
5375 94c4
Reposted fromalicemeow alicemeow viablackheartgirl blackheartgirl

August 17 2017

micomomicuando
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl